เครื่องล้างลำไส้
ล้างลำไส้ วิธีหนึ่งของการรักษาสุขภาพ ล้างลำไส้ด้วยเครื่องโคโลนิค ( COLONIC ) บรรจุน้ำได้ 25 ลิตร ติดตั้งง่าย ทำงานได้อย่างสะดวก และสะอาด