บริษัท ยาอินไทย จำกัด (บริษัทในเครือโรงพยาบาลยันฮี) เป็นผู้ผลิตสินค้าและจัดจำหน่าย ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2540 โดยเป็นผู้ผลิตเวชภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ และมาตรฐานสามารถป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของทุกคน รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณในการให้ทุกคนมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือทันสมัย ซึ่งใช้ในการผลิตยาแผนปัจจุบัน นำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตยาสมุนไพร โดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการ ควบคุม คุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน ขององค์กรมาตรฐานจีเอ็มพี ซึ่งทางบริษัทมีห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพทั้งด้านกายภาพ ชีววิทยา และเคมี เพื่อให้ได้ผลิตยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดีมีคุณภาพ และเริ่มนำผลิตภัณฑ์ด้านความสวยงามทั้งกลุ่มครีมบำรุง และดูแลผิวพรรณ ออกวางจำหน่ายในร้านขายยาทั่วไป ตั้งแต่ปี 2543

รวมทั้งเปิดช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่ปี 2554 จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง โรงพยาบาลยันฮี จึงได้เตรียมนำผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด ออกวางจำหน่ายในช่องทาง Modern Trade เช่น 7Catalog, 7Extra, วัตซัน, แฟมิลี่ มาร์ท ฯลฯ ถือเป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่เข้าสู่ระบบค้าปลีกอย่างเป็นทางการ