มาตรฐานและการรับรอง

ยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผ่านการตรวจคุณภาพ

มาตรฐาน GMP PIC/S  จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ISO 9001:2015 จากสถาบัน URS  (เครื่องสำอาง , อาหารเสริม ,ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ,ยาแผนปัจจุบัน และวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์) เครื่องสำอาง ASEAN COSMETIC GMP  

รวมถึงการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาหารฮาลาล (HALAL)

ASEAN Cosmetic GMP

ISO 9001 : 2015

HALAL

EMS FOR SME 

GMP PIC/S

ABOUT US

what we are all about

   บริษัท ยาอินไทย จำกัด ประกอบกิจการโรงงาน เปิดดำเนินการเป็นประเภทกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ ยา อาหาร อาหารเสริม เครื่องสำอาง น้ำดื่ม รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร บนพื้นที่ประมาณ  25 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 20/4 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี  11150

    ปัจจุบันมีจำนวนผู้บริหารและบุคลากรทั้งหมด มากกว่า 200 คน พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย และมีคุณภาพในการผลิต และด้วยความร่วมแรง ร่วมใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทำให้บริษัทมีโอกาสขยายอาคารโรงงานออกไปได้อีกในอนาคต


นโยบายคุณภาพ

บริษัท ยาอินไทย จำกัด มุ่งมั่นพัฒนา

เป็นผู้นำด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

ภายใต้มาตรฐานสากล


"YA INTHAI The Best Life Partner For Your Business"

INFORMATION