บริษัท ยาอินไทย จำกัด มุ่งมั่นพัฒนา เป็นผู้นำด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ภายใต้มาตรฐานสากล