วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. – 09.00 น. บริษัท ยาอินไทย จำกัด ได้มีการจัดเลือกตั้ง คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ขึ้น เพื่อสวัสดิการที่ดีในบริษัท ทั้งนี้พนักงานทุกท่าน ได้ให้ความสนใจ มาร่วมลงคะแนนกันอย่างเนืองแน่น และในช่วงบ่ายของวันนี้ จะมีการนับคะแนนและประกาศผลให้ทราบกันต่อไป