ประวัติบริษัท


   บริษัท ยาอินไทย จำกัด ประกอบกิจการโรงงาน เปิดดำเนินการเป็นประเภทกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ ยา อาหาร อาหารเสริม เครื่องสำอาง น้ำดื่ม รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร บนพื้นที่ประมาณ  25 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 20/4 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี  11150

    ปัจจุบันมีจำนวนผู้บริหารและบุคลากรทั้งหมด มากกว่า 200 คน พร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย และมีคุณภาพในการผลิต และด้วยความร่วมแรง ร่วมใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทำให้บริษัทมีโอกาสขยายอาคารโรงงานออกไปได้อีกในอนาคต


นโยบายคุณภาพ

บริษัท ยาอินไทย จำกัด มุ่งมั่นพัฒนา

                                                                                                เป็นผู้นำด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

                                                                                                 ภายใต้มาตรฐานสากล


วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีคุณภาพตามารตรฐานสากล"


พันธกิจ

1.เป็นผู้นำการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแผนปัจจุบัน เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

2.คงคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานสากลที่กำหนด

3.สร้างบุคลากรให้รอบรู้ เชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพ
"YA INTHAI The Best Life Partner For Your Business"