กิจกรรมจัดสวนหย่อมภายในบริษัท

    09/09/66 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการการประกวดจัดสวนหย่อมภายในบริษัท ได้เข้าประเมิน และเยี่ยมชม พร้อมทั้งให้คะแนน สวนหย่อม แต่ละส่วนงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ภายในวันเดียวกันได้สรุปผลรางวัลออกมาแล้ว 

โดยที่ 1 ได้แก้ ส่วนงานระบบคุณภาพ 

ที่ 2 ได้แก่ ส่วนงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ที่ 3 ได้แก่ ส่วนทรัพยากรบุคคล

ส่วนทีมที่เหลือ ได้รับรางวัลชมเชย


     บริษัท ยาอินไทย จำกัด มุ่งมั่นพัฒนา เป็นผู้นำด้านการผลิต ผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ภายใต้มาตรฐานสากล  และสโลแกนที่ว่า "ํYainthai The Best Life Partner For Your Business"