ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจที่เป็นอันตราย


     16/11/66 ที่ผ่านมา ทางองค์การบริส่วนตำบลหนองเพรางาย ได้เข้าทำการตรวจโรงงาน เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจที่เป็นอันตราย โดยเข้าทำการตรวจพื้นที่โดยรอบโรงงาน และพื้นที่ผลิต อาคารผลิต 1 และอาคารผลิต 6  โดยมี ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการส่วนสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ผู้จัดการส่วนระบบคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และพาเดินชมภายในบริษัท