รับรางวัล มยส. เนื่องในวัน "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน"

   

     12/11/66 ที่ผ่านมา บริษัท ยาอินไทย จำกัด และ บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด ได้เข้ารวมงาน "12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่คความปลอดภัยในการทำงาน" ณ ห้างสรรพสิทนค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน บริเวณ MCC HALL ชั้น 4 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

    ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ฐานการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR), ฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัยและวิธีการดับเพลิง, ฐานป้ายสัญลักษณ์ และการป้องกันสารเคมี และฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า 

   และในเวลา 15.00 น. นายสุกิจ ครุฑคง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิด นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และได้มอบรางวัลให้กับสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566

   โดยบริษัท ยาอินไทย จำกัด และ บริษัท ยันฮี วิตามิน วอเตอร์ จำกัด ได้รับรางวัลมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และประกาศเกียรติคุณ "โรงงานสีขาว"